ODWIERTY ARCHEOLOGICZNE

  • Forma badań archeologicznych polegająca na wykonaniu serii wierceń i przesiania przez sito pozyskanego urobku.
  • Pozwala na potwierdzenie bądź zaprzeczenie występowania stanowiska, pozwala określić głębokość zalegania materiału archeologicznego.
  • Jest zalecana jako dopełnienie badań powierzchniowych bądź geofizycznych. Może mieć podobną funkcję co sondaże archeologiczne przy znaczącej redukcji kosztów i czasu wykonania, a także bez intensywnego naruszania struktur gruntu, np. na trenach podmokłych.