ARCHEOLOGIA NIEINWAZYJNA – GEOFIZYKA

 • Najnowocześniejsze metody badawcze nie wymagające bezpośredniej ingerencji w grunt, polecane przede wszystkim do wykonania oceny ryzyka dla inwestycji jeśli chodzi o prawdopodobieństwo natrafienia na: obiekty archeologiczne, ukryte pod ziemią pozostałości zabytkowych konstrukcji, okopów, czy grobów. Wyniki takich badań pozwolą na szczegółowe i urealnione wykonanie kosztorysu np.: dla wykopalisk archeologicznych. Ich niewątpliwą zaletą jest czas realizacji i niski koszt wykonania – nawet dla bardzo dużych obszarów.
 • Mamy możliwość zaoferowania Państwu kompleksowej oferty archeologicznych badań nieinwazyjnych. Jesteśmy w stanie obsłużyć inwestycje od etapu planowania, poprzez wykonanie pomiarów, przetworzenie ich do postaci łatwych w obsłudze danych przestrzennych (GIS) aż po interpretację archeologiczną i przygotowanie dalszego planu badań.
 • Metoda magnetyczna:
  Jest to najpowszechniejsza z metod geofizycznych stosowanych w archeologii. Swoją pozycję zawdzięcza najlepszemu stosunkowi ceny do pokrywanej pomiarami powierzchni, na co wpływ ma również prędkość wykonywania pomiarów. Metodą magnetyczną można wykrywać obiekty, które zaburzają pole magnetyczne Ziemi. Sprawdza się ona przy wykrywaniu przedmiotów metalowych (skrzynie, broń, pociski, pojazdy, przewody elektryczne i inne przedmioty żelazne), przepaleń (dawne piece, paleniska, spalone konstrukcje drewniane), konstrukcji ceglanych (mury, fundamenty, piwnice, a także ceramiczne dreny), a czasem również kamiennych oraz obiektów ziemnych (jamy, wkopy, rowy). Przy pomiarach magnetycznych nie wprowadza się do gruntu nowych parametrów fizycznych, a jedynie mierzy wartości zaburzeń naturalnego pola magnetycznego ziemi. Magnetometry są urządzeniami niezwykle czułymi, charakteryzującymi się wysoką rozdzielczością i szybkością wykonywania pomiaru.
 • Metoda elektrooporowa:
  Najczęściej stosowana metoda komplementarna do metody magnetycznej. Jest ona relatywnie tania, niewrażliwa na zakłócenia wywoływane przez współczesną infrastrukturę i doskonale sprawdza się przy wykrywaniu obiektów o wysokiej oporności, takich jak fundamenty budynków, zasypane piwnice, koncentracje kamieni, a czasem również w przypadku wilgotnych jam, fos, rowów. Metoda charakteryzuje się dużą skutecznością przy wykrywaniu większych struktur, oraz umożliwia pomiar do kilku maksymalnych głębokości jednocześnie.
 • Metody elektromagnetyczne – georadar
  Georadar jest jedną z popularniejszych metod geofizyki archeologicznej. Za pomocą anteny nadawczej do gruntu emitowana jest fala elektromagnetyczna (zwykle o częstotliwości od 10 do ponad 1000 MHz), która załamuje się i odbija od różnego rodzaju nieciągłości gruntu. Profil georadarowy jest w stanie zarejestrować rozkład warstw i obiektów, wykryć pustki, fundamenty, czy zakopane w ziemi przedmioty. Georadar zapewnia bardzo wysoką rozdzielczość pomiaru wzdłuż profilu, głębokość penetracji zależna jest od częstotliwości anteny – im wyższa częstotliwość, tym wyższa rozdzielczość pozioma, ale mniejsza głębokość penetracji. Wyniki badań georadarowych można przetwarzać do postaci planów trójwymiarowych, po oszacowaniu prędkości rozchodzenia się fali w gruncie i skorelowaniu jej z głębokością.
 • Metody elektromagnetyczne – konduktometr
  Konduktometria często określana jest jako odwrotność metody elektrooporowej. Metoda ta jest najbardziej wrażliwa na różnice w zawilgoceniu (i co za tym idzie – przewodności) gruntu, w związku z czym idealnie sprawdza się przy wykrywaniu obiektów kontrastujących z otoczeniem w zakresie tego właśnie parametru fizycznego. Mogą to być zarówno obiekty ziemne, jak i przedmioty i obiekty metalowe, przy czym konduktometr jest w stanie wykryć również przedmioty wykonane z metali amagnetycznych, które pozostają niewykrywalne dla metody magnetycznej.
 • Zdjęcia oraz fotogrametria lotnicza
  Wykonujemy ortofotomapy na potrzeby dokumentacji archeologicznej oraz projektów inwestycyjnych. Posiadamy zestaw zróżnicowanych bezzałogowych statków powietrznych, w tym drona wyposażonego w wysokorozdzielczy aparat. Przy pomocy sprzętów geodezyjnych (GPS RTK, Total Station) tworzymy osnowę geodezyjną i jesteśmy w stanie dostarczyć produkty fotogrametryczne skalibrowane w dowolnie wybranym układzie współrzędnych geodezyjnych (w tym w układach PUWG 1992, czy 2000).