NADZORY ARCHEOLOGICZNE NAD PRACAMI ZIEMNYMI

  • Co to jest nadzór archeologiczny?
    Stosowany najczęściej w strefie przyległej do stanowiska archeologicznego bądź innego obszaru o charakterze zabytkowym. Stosowany jest również w miejscu, gdzie istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia znalezisk archeologicznych. Nadzór archeologiczny jest jedną z „najłagodniejszych” form prac archeologicznych i ochrony konserwatorskiej.

  • Na czym polega prowadzenie nadzoru archeologicznego?
    Nadzór archeologiczny polega na stałej obserwacji prac ziemnych (tylko i wyłącznie) na objętym ochroną konserwatorską obszarze. Podczas wykonywania prac ziemnych (kopanie fundamentów, szamba, odhumusowanie, itd.) obecny jest archeolog, który prowadzi obserwację czy nie zostają odkryte zabytki bądź nawarstwienia archeologiczne. Dokumentuje on postępy w pracach ziemnych oraz ewentualne znaleziska.
  • Czym jest usługa nadzoru archeologicznego?
    ​Przez nadzór archeologiczny rozumie się: przejęcie pełnej odpowiedzialności przez Pracownię Archeologii Terenowej za ochronę archeologiczną terenu inwestycji, pozyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów, dokumentację ewentualnych znalezisk, a kiedy to następuje wystosowania opinii do urzędu konserwatorskiego wraz z pełnym opracowaniem pozyskanych danych.