OBSŁUGA FORMALNO-PRAWNA

  • Dopełniamy wszystkich formalności w imieniu Klienta.
  • Przygotowujemy i składamy kompletny wniosek do urzędu konserwatorskiego.
  • Adaptujemy plany i mapy na potrzeby wniosku.
  • Przygotowujemy całościowy program badań.
  • W ramach oferty pokrywamy wszystkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji,  pozyskaniem zgód i pozwoleń.
  • Przygotowanie dokumentacji archeologicznej i złożenie jej do Konserwatora.