​OD CZEGO NALEŻY ZACZĄĆ – CO NALEŻY ZROBIĆ ABY ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ?

Zawsze najlepiej umówić się na spotkanie, ze swojej strony oferujemy dojazd do Klienta, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Na takie spotkanie należy przygotować wszelkie dokumenty, plany i mapki dotyczące działki i inwestycji. Numer księgi wieczystej jeśli jesteście Państwo w jego posiadaniu.  Należy również wypełnić i podpisać pełnomocnictwo i oświadczenie (wzór do pobrania w zakładce KONTAKT), a także zapoznać się z umową na wykopaliska bądź zleceniem nadzoru archeologicznego (wzór do pobrania w zakładce KONTAKT). 
Po zaakceptowaniu i podpisaniu dokumentów przekazujecie je Państwo nam bezpośrednio bądź wysyłacie pocztą. Na tym kończy się Państwa rola, resztę obowiązków przejmujemy my.

​WAŻNE
Wszystkie pełnomocnictwa i zgody muszą być przekazane w oryginale, reszta dokumentów takich jak np. plany i mapy mogą być kserokopiami bądź mogą zostać przesłane mailem w wersji elektronicznej.
Wniosek zostanie sporządzony i złożony niezwłocznie po otrzymaniu przez nas podpisanych dokumentów.