JAK DUŻY TEREN TRZEBA BADAĆ?

Zgodnie z obowiązującym prawem badania archeologiczne powinny być realizowane jedynie w  zakresie kolizji stanowiska archeologicznego (bądź terenu wyznaczonego przez konserwatora zabytków) z planowaną inwestycją. Pozostały obszar pozostaje nienaruszony. Innymi słowy badamy jedynie tam gdzie teren inwestycji przecina się z zasięgiem stanowiska archeologicznego. Zasięgi stanowisk powinny znajdować się w wyrysie z planu zagospodarowania przestrzennego dla danej działki, jeśli nie można zwrócić się o opinię do odpowiedniego urzędu konserwatorskiego, z prośbą o określenie zasięgu, bądź wydanie karty AZP. W ramach świadczonej usługi zajmujemy się uzyskaniem takich informacji.