STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE NA DZIAŁCE – KROK PO KROKU

Stanowisko znajduje się w palnie zagospodarowania przestrzennego na działce, na której planowana jest inwestycja (np. dom jednorodzinny, droga, blok mieszkalny, osiedle domków itp.).
Należy ustalić zakres i rodzaj badań archeologicznych:

 1. Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych wraz z załącznikami:
  – przygotowanie programu badań zawierającego informację o charakterze badań (nadzór archeologiczny lub badania wykopaliskowe),
  – przygotowanie niezbędnych map w odpowiedniej skali,
  – skompletowanie dokumentów osoby, która przeprowadzi badania,
  – uzyskanie zgody muzeum na przyjęcie zabytków pozyskanych w trakcie badań,
  – przygotowanie dokumentów własnościowych działki oraz zgody właściciela na prowadzenie  badań,
  – wykonanie opłaty za złożenie wniosku (plus opcjonalnie opłata za pełnomocnictwo).
  Świadcząc dla Państwa usługę w ramach pełnomocnictwa (wzór do pobrania w zakładce KONTAKT), przygotowujemy wszelkie powyższe dokumenty.
 2. Wybór wykonawcy badań archeologicznych – należy pamiętać że wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań lub dysponować odpowiednią kadrą.
 3. Złożenie do Urzędu Ochrony Zabytków wniosku o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych. Wniosek na nadzór jest taki sam jak wniosek na badania wykopaliskowe. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku załączników. Różnice zawarte są w programie badań.
 4. Przeprowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających lub rozpoczęcie prac budowlanych równocześnie z nadzorem archeologicznym zgodnie z uzyskaną decyzją konserwatorską oraz programem badań.
 5. W przypadku badań wykopaliskowych kończą się one terenowym odbiorem wykonanych prac. Odbioru dokonuje oddelegowany do tego celu pracownik urzędu konserwatorskiego.  W ramach świadczonej usługi bierzemy na siebie umówienie i przygotowanie odbioru wraz z całą dokumentacją odbiorową.
 6. Przygotowanie i złożenie w stosownym urzędzie sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych. Jest to integralna część świadczonej przez nas usługi.
 7. Po zakończeniu badań wykopaliskowych złożenie wniosku o określenie archeologicznych warunków konserwatorskich po przeprowadzonych badaniach archeologicznych. Taki wniosek możemy złożyć w ramach posiadanego pełnomocnictwa.
 8. Uwolnienie przebadanego terenu.