Adam Kostrzoń – Archeolog

 • Starszy archeolog terenowy i pracownik laboratoryjny w oddziale badań archeologicznych urzędu miasta Northampton.
 • Archeolog terenowy na Wydziale Archeologii Uniwersytetu w Cambridge.
 • Archeolog terenowy w PKZ (Pracownie Konserwacji Zabytków).
 • Dodatkowo członek zarządu Stowarzyszenia Archeologów Jutra.

Ostatnie projekty:

 • Wykopaliska w Tanais w najbardziej wysuniętym na północ porcie Starożytnej Grecji.
 • Wykopaliska na Krymie w Bałakławie, Sewastopolu i Ałuszcie w poszukiwaniu pozostałości umocnień wojsk Imperim Romanum.
 • Wykopaliska w Pełczyskach w ramach Misji Celtyckiej Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wykopaliska na terenie Pałacu Saskiego w zespole PKZ, jak i późniejsze działania podjęte w celu ochrony odkrytych ruin w ramach Stowarzyszenia Archeologów Jutra.
 • Wykopaliska na Over stanowisko kurhanowe z epoki brązu eksplorowane w ramach Cambridge Archaeological Unit.
 • Projekt Rutland Water szerokopłaszczyznowe wykopaliska pod rurociąg obsługiwane przez Northamptonshire County Cancil.
 • Projekt Stoneground szreokopłaszczyznowe wykopaliska na multikulturowym stanowisku z zaawansowanym osadnictwem Rzymskim.