Badania wykopaliskowe

Kiedy inwestor dowiaduje się o tym, iż teren na którym działa objęty jest ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, powinien jak najszybciej udać się do najbliższej delegatury konserwatorskiej w celu ustalenia granic stanowiska archeologicznego, które winno zostać zbadane.

Dalej zalecane jest, aby wyszukać firmę archeologiczną, ale taką która w swojej ofercie proponuje również opiekę formalną nad całym przedsięwzięciem.

Należy jednak poszukać takowej jednostki, na własną rękę, gdyż często listy firm znajdujące się w urzędach są nie pełne a ceny ich usług nieadekwatnie wysokie.

Następnym etapem jest wytyczenie obszaru badań w terenie, można skorzystać z usług geodety, jeśli takowy pracuje na zlecenie inwestora, jednak większość firm archeologicznych robi to bez dodatkowych opłat.

Potem następuje odhumusowanie czyli zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi nie niosącej w sobie żadnej wartości merytorycznej. Zazwyczaj robione jest to mechanicznie (o ile konserwator nie zaleci inaczej). Za wynajem sprzętu odpowiada w zależności od umowy inwestor lub prowadzący badania, w ostatnim przypadku koszt takiego działania doliczany jest do ceny całej usługi.

 

Głównym i najbardziej widowiskowym elementem są same wykopaliska. Prawem inwestora (z którego osobiście radzimy korzystać) jest możliwość doglądania prac jak i bycie informowanym na bieżąco o postępach fizycznych i naukowych badań.Warto wspomnieć o tym, iż inwestor jako mecenas podjętych działań ma prawo być wyszczególniony w prasie i publikacjach dotyczących stanowiska. Jeśli prace zastały wykonane prawidłowo konserwator podpisuje dokument o uwolnieniu obszaru. Od tego momentu inwestor może podjąć dowolne prace ziemne.

Reszta działań dotyczy już tylko firmy archeologicznej, która deponuje odnalezione zabytki w muzeum po wcześniejszej ich konserwacji i opracowaniu. Niezależnie od wysokości kosztów prac po wykopaliskowych inwestor nie partycypuje w ich pokryciu.

Inwestor ma także prawo w przypadku publikacji lub wystawienia w muzeum zabytków znalezionych na jego terenie do zamieszczenia stosownej informacji, iż omawiane artefakty pochodzą z terenu należącego do niego.