Archeozoologia

Archeozoologia przez długie lata niedoceniana, od niedawna wielu konserwatorów wymaga opracowania szczątków zwierzęcych jako integralnej części sprawozdania ze stanowiska.

Niewielu jest jednak w Polsce specjalistów, którzy są w stanie zapewnić wiarygodne wyniki badań a jeszcze mniej osób ma dostęp do pracowni bioarcheologicznej zapatrzonej w materiał porównawczy. Nasza oferta obejmuje analizę archeozoologiczną najwyższej próby, dzięki dostępowi do profesjonalnej pracowni i współpracy z czołowymi specjalistami w kraju.