Prowadzenie badań powierzchniowych

Badania powierzchniowe zwane potocznie powierzchniówkami pełnią obecnie marginalną role w polskiej archeologii komercyjnej, choć w Europie zachodniej są ważnym elementem całości badań.

Służą one przede wszystkim ustaleniu lokalizacji stanowiska, jego datowania i intensywności występowania zabytków na danym obszarze. Pomaga to w uczciwy dla inwestora i archeologa sposób na oszacowanie kosztów ewentualnych badań wykopaliskowych.