SONDAŻE ARCHEOLOGICZNE

  • Specyficzna forma wykopalisk archeologicznych polegająca na rozpoznaniu jedynie części przeznaczonego pod badania obszaru. Stosowana przy bardzo dużych terenach i przy szeroko płaszczyznowych inwestycjach.
  • Polega na otwarciu kilku małych wykopów w najbardziej strategicznych miejscach, pozwala na określenie zasięgu i charakteru stanowiska archeologicznego, ewentualnie potwierdzenia bądź zaprzeczenia, jego występowania. Często niezbędna forma przed wykonaniem badań zakrojonych na szeroką skalę lub planowaniu dużych inwestycji.