POWIERZCHNIOWE BADANIA ARCHEOLOGICZNE

  • Forma badań nie wymagająca bezpośredniej ingerencji w grunt. Stosowana etapie wstępnego rozpoznania terenu, określenia występowania stanowiska archeologiczno, stopnia jego zniszczenia i erozji.
  • W ofercie Pracowni Archeologii Terenowej  wsparta o poszukiwania z użyciem wykrywacza metali i zdjęć z powietrza.