Nadzór archeologiczny

Jesteśmy zespołem archeologów świadczących usługi, który specjalizuje się kompleksowym przygotowaniem inwestycji budowlanych w zakresie badań archeologicznych.

Ofertą obejmujemy całą gamę usług z dziedziny archeologii:

  • nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi
  • archeologiczne badania wykopaliskowe wyprzedzające sondażowe i ratownicze
  • badania powierzchniowe
  • przygotowanie dokumentacji rysunkowej do raportów z wykopalisk
  • opracowywanie materiału zabytkowego pozyskanego w trakcie prowadzonych prac archeologicznych
  • fotografia archeologiczna