Nadzór archeologiczny

Jesteśmy zespołem archeologów świadczących usługi, który specjalizuje się kompleksowym przygotowaniem inwestycji budowlanych w zakresie badań archeologicznych.

Ofertą obejmujemy całą gamę usług z dziedziny archeologii:

  • nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi
  • archeologiczne badania wykopaliskowe wyprzedzające sondażowe i ratownicze
  • badania powierzchniowe
  • przygotowanie dokumentacji rysunkowej do raportów z wykopalisk
  • opracowywanie materiału zabytkowego pozyskanego w trakcie prowadzonych prac archeologicznych
  • fotografia archeologiczna

Ostatni projekt

  • Nadzór archeologiczny w Grudziądzu stanowisko 4, obszar AZP 30-45, nr na ob. 7 – dz. nr 6/9 ob. 17 przeprowadzony na zlecenie Przedsiębiorstwa Budowy Dróg SA… zobacz więcej »